تبلیغات
حق سپید - منابع و حذفیات امتحانی(اصلاح شده )

مدنی6:

جزوه استاد از اول تا صفحه 127

كتاب عقود معین دكتر كاتوزیان مبحث اجاره تا صفحه 170 به جز شماره های 143و144و150

و دیگر هیچ

تجارت4:

از ابتدا تا صفحه 187

حذفیات : صفحات 3 تا 12 - 75 تا 79 - 113 تا 119 - 132 تا 140 -(صفحه 123 را استاد فرمودند مهم نیست).

نه به ترمهای پیش كه استاد كیلو كیلو حذف میكردن نه به این ترم كه یه مثقالم حذف نكردن.

متون فقه2:

از ابتدای مبحث نكاح تا صفحه 122

برای اینكه آبرومون پیش غیر هم كلاسیهای بازدیدكننده از نشریمون نره از گفتن نام كتاب وصفحه شروع مبحث نكاح معذوریم چون با یه تفریق ساده آبرومون میره.

مالكیت معنوی:

فصل اول از صفحه 29 تا 83 به جز شماره های 22 - 23 - 30 - 31 - 32 - 33 - 59 - 60 - 71 تا 77 - 83 - 84 - 85 - 89 - 91 تا 97.

قانون از صفحه 487 تا 504 (به نظر می رسد این قانون در امتحان آزاد باشد و نیازی به حفظ كردنش وجود نداشته باشد)

فصل دوم از صفحه ی 448 تا 487 ( البته ما مطمئن نیستیم این صفحات جزو امتحان باشند ، اگر كسی اطلاع دقیق داره لطفا به ما خبر بده )

مدنی5:

كتاب حقوق خانواده دكتر صفایی تا صفحه 262.

حذفیات :از اول تا صفحه 32 و صفحه 65(شروط ضمن عقد مندرج در قباله های ازدواج) و صفحه 94 (مبحث تعدد زوجات كه اگه یادتون باشه ما تصویبش كردیم وكلی ازش حرف زدیم شاید به خاطر اینكه ما ازش حرف زدیم استاد این بخش رو حذف كردن ، اگه می دونستیم در مورد بقیه ی مباحث هم حرف می زدیم ) و صفحه 232 شماره 237 وصفحه 245 شماره 248 فقط تیترهای الف وب و صفحه 260 (مقرری ماهانه)

اگه از الان شروع كنیم به خوندن فكر كنم ساعت 10 صبح روز دوازدهم تموم بشه البته اگه زنده بمونیم.

آیین دادرسی مدنی 3:

روز دوازدهم (روز وهم آور شروع امتحانات) ادامه جزوه در مبحث داوری را از خانم معینی دریافت كنید.

حقوق بین الملل عمومی 1:

كتاب از اول تا فصل پنجم منبع امتحان می باشد .(بخش اول از فصل پنجم حذف می باشد)

از فصل اول بخش دوم و چهارم حذف است و بخش سوم مهم می باشد .

فصل دوم مهم است و تاریخ تحول اندیشه ها بسیار مهم می باشد و صفحه ی 50 تا 58 حذف شده است .

فصل چهارم تاكید روی نظریه ی یگانگی حقوق و دلایل برتری است .

علاوه بر اینها صفحه 168 و 169 ( عنصر مادی و معنوی ) و صفحه ی 175 و 176 ( مناسبات بین عرف و معاهده و ماده ی 38 كنوانسیون ) و صفحه ی 179 و 180 ( شماره ی 269 ) و صفحه 192 تا 197 ( قواعد آمره ی بین الملل و ماده ی 5 كنوانسیون وین )‌ و صفحه ی 87 ( مبحث نظامهای حقوقی كشورها را بخوانید ولی قسمت ایران و آلمان برای استادمهم است )

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir