تبلیغات
حق سپید - فهرست منابع آزمون های كانون وكلای دادگستری ـ سر دفتری اسناد رسمی و مشاغل قضایی

حقوق مدنی (مشترك)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

 

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی

دكتر كاتوزیان

2

اعمال حقوقی

 

دكتر كاتوزیان

3

وقایع حقوق

 

دكتر كاتوزیان

4

درسهایی از عفود معین (2 و 1)

 

دكتر كاتوزیان

5

شفعه، وصیت ارث

 

دكتر كاتوزیان

حقوق جزا (مشترك)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

زمینه حقوق جزای عمومی

دكتر نوربها

 

2

حقوق جزا 5 جلدی

 

دكتر شامبیاتی

3

محشای قانون مجازات اسلامی

دكتر گلدوزیان

 

4

حقوق جزای عمومی

 

دكتر گلدوزیان

5

بایسته های حقوق جزای عمومی

 

دكتر گلدوزیان

6

حقوق جزای عمومی 2 جلدی

 

دكتر اردبیلی

7

حقوق جزای اقتصادی

 

دكتر گلدوزیان

حقوق تجارت (مشترك)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

حقوق تجارت دوره كامل

 

دكتر ستوده

2

حقوق تجارت دوره كامل

 

دكتر اسكینی

3

حقوق تجارت دوره كامل

 

دكتر عرفانی

4

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی

 

دمیرچلی

آیین دادرسی مدنی (مشترك كانون وكلا و مشاغل قضایی)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

آیین دادرسی مدنی 3 جلدی

 

دكتر شمس

2

قانون آیین دادرسی مدنی

 

 

3

قانون اجرای احكام مدنی

 

 

آیین دادرسی كیفری (مشترك كانون وكلا و مشاغل قضایی)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

آیین دادرسی كیفری 2 جلدی

 

آشوری

2

آیین دادرسی كیفری جلد 5

 

آخوندی

3

قانون آیین دادرسی كیفری

 

 

اصول فقه (كانون وكلا)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

اصول فقه

 

دكتر محمدی

2

اصول فقه مظفر 2 جلدی

 

 

 

ادبیات فارسی و عربی در حد دیپلم و دروس تخصصی علوم

 انسانی (مشترك سر دفتری اسناد رسمی و مشاغل قضایی)

 

حقوق ثبت و مقررات ثبتی (سر دفتری اسناد رسمی)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

حقوق ثبت

 

شهری

2

مجموعه بخشنامه ها و محشای ثبتی

مجتبی اشرفی

3

قانون ثبت اسناد و املاك

 

 

4

قانون دفاتر اسناد رسمی

 

 

متون فقه (مشاغل قضایی)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

لمعه دمشقیه 2 جلدی

 

شیروانی

2

مباحث حقوقی شرح لمعه

 

دكتر لطفی

3

بیع و خیارات

 

دكتر شكاری

4

گزیده متون فقه

 

محمدی

متون حقوق (مشاغل قضایی)

ردیف

نام كتاب

نویسنده

1

Law Texts

 

 

2

 

Law Made Simple

 

3

GCSE Law

 

 

4

 

نكات مهم             Law Text

رمضانی

5

فرهنگ حقوقی لاهه

 

 

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir