نظریه شماره7/1484- 1391/7/18

سوال - آیا نگهداری سگ در آپارتمان شخصی همچنین نصب دوربین در مشاعات ساختمان، وصف كیفری دارد؟ آیا می توان این موارد را از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی دانست.؟

پاسخ - در مورد نگهداری سگ در قوانین جزائی و آیین نامه امور خلافی مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر اینکه نگهداری حیوان قابل انطباق با ماده 688 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 34 ماده سوم آیین نامه امور خلافی مصوب 1324/5/12باشد و در خصوص نصب دوربین در قسمت های مشاعی با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره در مجتمع ها فاقد اشکال قانونی است لکن نصب دوربین بوسیله ساكن یک آپارتمان در قسمت مشاعی غیر قانونیاست و مالک یا مالکین دیگر چنانچه اقدام مذكور را منافی حقوق خود بدانند می توانند به مراجع ذیصلاح جهت اقدام مقتضی و برچیدن آن مراجعه نمایند


با سپاس از جناب آقای دکتر جوانمرد برای ارسال این مطلب.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا، آرای وحدت رویه،     | نظرات()