91/7/15

1461/7

شماره پرونده۱۸۲-۹۷۱-۹۱

سوال- آیا فروش کودک خردسال توسط پدرش و یا مطلق فروش انسان در قوانین موضوعه کیفری جرم محسوب می شود یا خیر؟

 

پاسخ- درقوانین موضوعه ایران قانونی تحت عنوان فروش انسان وهم چنین فروش کودک خردسال توسط پدرش پیش بینی نشده وبرده فروشی هم درایران وجود نداشته بنابراین اگرمنظورازسوال قاچاق انسان باشد با مراجعه به قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳وتطبق نوع عمل ارتکابی با مواد قانون مذکورمیشود اتخاذ تصمیم نموده ودرخصوص فروش کودک خردسال هم توجهاً به ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ عمل مزبور جرم وقابل تعقیب است


با سپاس از جناب آقای دکتر جوانمرد برای ارسال این مطلب.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا، آرای وحدت رویه،     | نظرات()