قوانین اساسی پیرامون حقوق زنان
سایت زیر، وابسته به سازمان زنان سازمان ملل متحد، قوانین اساسی 195 کشور دنیا و از جمله ایران رو به زبان انگلیسی و زبان کشور مربوط جمع آوری کرده؛ برای کسانی که دغدغه مطالعات تطبیقی در این رابطه دارند سایت مفیدی هست.

 ​http://constitutions.unwomen.orgتهیه کننده محترم مطلب: جناب آقای مهدی راضی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 آذر 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق بین الملل و بشر، حقوق تطبیقی،     | نظرات()