ظهر جمعه پیش مرد جوانی که در ایستگاه گلبرگ منتظر رسیدن قطار بود تعادل خود را از دست می دهد و به داخل ریل سقوط می کند با وجود توقف قطار جوان جان خود را از دست می دهد. به گفته شاهدان مرد قصد خودکشی نداشته و تنها تعادل خود را از دست داده بود و در اثر برخورد با قطار سر این جوان از بدنش جدا می شود."
روابط عمومی مترو نوشت:"با بازبینی فیلم های ضبط شده از طریق دوربین های تعبیه شده در ایستگاه دریافتند که این فرد جوان دستفروش نبوده و بدون هیچ نوع مشاجره لفظی، خودکشی کرده است و موارد مطروح از سوی برخی از رسانه ها از اساس کذب محض است."
روزنامه اعتماد نوشته است: ۵ روز پس از این حادثه این جوان مجهول الهویه اعلام شده، اما مردم و دستفروشان داخل قطارها فرد متوفی را یک "دستفروش کردزبان معرفی می‌کنند که سفره می‌فروخت."
براساس طرح شهرداری تهران قرار بود از ۲۸ دی‌ماه طرح جمع آوری دستفروشان مترو اجرا شود.
شاهدان عینی این حادثه، برخورد ماموران مترو با دستفروشان را نامناسب می‌دانند و می‌گویند آنها وسایل دستفروشان را از آنها گرفته و با توهین به این افراد آنها را از داخل واگن‌ها به بیرون هل می‌دهند، از بلندگوها هم مدام اعلام می‌کنند که مسافران در صورت دیدن دستفروشان، آنها را به ماموران مترو گزارش دهند.
زن دستفروشی که در همین مسیر دستفروشی می‌کند، به روزنامه اعتماد گفته: "من زمانی که این اتفاق افتاد آنجا نبودم اما از دوستانم که آنجا بودند شنیدم که جوانی حدودا ۲۶، ۲۷ ساله سفره‌فروش بوده که حین فرار از دست ماموران تعادل خود را از دست می‌دهد و داخل ریل می‌افتد و قطار از رویش رد می‌شود."
یکی از مسافران به روزنامه اعتماد گفته: "آن روز حدود ظهر ماموران آن مرد را از داخل قطار توقیف کرده و او را از قطار خارج کردند. او هرچه التماس می‌کرد که اموالش را به او برگردانند به حرف او توجهی نکردند. این باعث شد او عصبی شود و چند بار تهدید کرد که خودش را جلوی قطار می‌اندازد و بعد هم همین‌ کار را کرد."
اما مسئولان مترو تهران و روابط عمومی این سازمان تاکید دارند که این یک "خودکشی عادی بوده و رسانه‌ها قصد برجسته کردن آن را دارند."

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا، حقوق عمومی، حقوق بین الملل و بشر،     | نظرات()