آیا می‌دانید؟

-عوامل تولید،‌ تكثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم می‌گردند.

-نگهداری نوار،‌ دیسكت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محكوم می‌گردد.

-عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های كامپیوتری و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزای نقدی (10 تا 50 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (2 تا 5 سال) محكوم می‌گردند.

-برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه كنید.

-هر كس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهارنامه از دیگری مطالبه كند.

-در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه كنید.

-برای شكایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه كنید.

-دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید.

-در صورت مفقود نمودن چك باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید.

-در صورت مفقود شدن اسناد و مدارك در برخی موارد بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه كنید؟ و در برخی دیگر نیز باید با مراجعه به كلانتری محل و سپس شورا‌های حل اختلاف و دریافت معرفی نامه و اعلام مفقودی، نسبت به اخذ المثنی مدارك خود اقدام كنید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 اسفند 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی، حقوق جزا،     | نظرات()